Ulusal Meslek Standardı Güncellemeleri

Şub 16, 2018

 İlgi: a) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.513 sayılı yazısı

b) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.514 sayılı yazısı

c) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-621.01-E.579 sayılı yazısı

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.588 sayılı yazısı

e) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.589 sayılı yazısı

f) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.590 sayılı yazısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; 2012 ve 2013 yılları içerisinde ilgi (d)’de Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründe 18 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ve 8 adet Ulusal Yeterliliğin (UY), 2013 yılı içerisinde ilgi (a)’da Ticaret sektöründe 5 adet UMS’nin ve 5 adet UY’nin, ilgi (b)’de İş ve Yönetim sektöründe 13 adet UMS’nin ve 6 adet UY’nin, ilgi (c)’de Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 14 adet UMS’nin ve 13 adet UY’nin, ilgi (e)’de Tekstil, Hazır Giyim ve Deri sektöründe 7 adet UMS’nin ve 3 adet UY’nin, ilgi (f)’de Kültür, Sanat ve Tasarım sektöründe 3 adet UMS’nin hazırlandığı bildirilmiştir.

Duyurular Devamını oku

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Şub 16, 2018

 İlgide Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerine ilişkin 45346265-355.01.02/248816 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Duyurular Devamını oku

YOİKK UYGULAMARI VE YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ GENELGELERİ

Şub 16, 2018

İlgi: a) İçişleri Bakanlığı’nın 17.01.2018 tarih, 71188846-010.06.99-E. 1566 sayılı yazısı b)İçişleri Bakanlığı’nın 26.01.2018 tarih, 71188846-010.06.99-E.2352 sayılı yazısı.

Birliğimizin önemli katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAG himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

Devamını oku

KAPASİTE KRİTERLERİ

Şub 16, 2018

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.02.2018 tarihli 1973 sayılı yazısı.

İlgide Birliğimiz Yönetim Kurulu kararlarıyla aşağıda verilen kapasite kriterlerinde yapılan değişiklikler onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kriterler Birliğimizin; http://www.tobb.org.tr/SanaviMudurlugu/Sayfalar/ Kriterlndex.php web sayfasında yayımlanmıştır.

Devamını oku

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

Şub 16, 2018

İlgide kayıtlı yazıda, Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya istinaden, Türkiye’deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

Devamını oku

Ulusal Meslek Standardı Bilişim Teknolojileri Güncellemesi

Şub 12, 2018

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.584 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Bilişim Teknolojileri sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 ve 2013 yılları içerisinde 28 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMSTeri kaynak alarak 17 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Devamını oku

Ulusal Meslek Standardı Enerji Sektörü Güncellemesi

Şub 12, 2018

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 16/01/2018 tarihli ve 4515021-101.01.02-E.385 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Enerji sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı içerisinde 28 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMSTeri kaynak alarak 6 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Devamını oku

Ulusal Meslek Standardı Metal Sektörü Güncellemesi

Şub 12, 2018

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 19/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.477 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Metal sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı içerisinde 20 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Devamını oku

ULUSAL MESLEK STANDARDI GÜNCELLEMESİ

Şub 07, 2018

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.581 sayılı yazısı.

Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda İnşaat sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 ve 2013 yılları içerisinde 15 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMS’leri kaynak alarak 3 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Devamını oku

FAS DİRHEMİ / KUR DEĞİŞİKLİĞİ

Şub 07, 2018

İlgi: Ekonomi Bakanlığımın 16.01.2018 tarihli ve 46473657-724.01.01-E.6003 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından. Fas hükümetinin 12 Ocak 2018 tarihinde yaptığı açıklama kapsamında, Fas’ta sabit kur rejiminin 15 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve bu kur rejimi değişikliğinin kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Devamını oku
uçak biletitravesti