bets10 casino maxi casino metropol Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası - Kurumsal Web Sitesi

Kırklareli Valiliği 2016 Yılı Yatırımları

Haz 17, 2016

Sayın Üyemiz, Kırklareli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün ilgili yazısında, 17 Ekim 2015 Tarih ve 29505 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/10/2015 tarih ve 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Yatırım Programına ve İl Planlama […]

Duyurular Devamını oku

TOBB’NİN 06/05/2016 TARİHLİ VE 9293 SAYILI YAZISI

May 20, 2016

Sayın Üyemiz 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü, 8 inci, 12 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 inci, 18 inci, 19 uncu, 22 inci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 31 inci, 36 ncı, 43 üncü, […]

Duyurular Devamını oku

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DUYURUSU

May 20, 2016

 Sayın Üyemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapılarına ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim […]

Devamını oku

KOSGEB KOBİ KAMPÜS EĞİTİM PORTALI 

May 06, 2016

Sayın Üyemiz KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’lerin bilgi ve becerilerinin arttırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi ve e-eğitim hizmetleriyle daha fazla KOBİ’ye ulaşabilmesi amacıyla http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden, 6 ana eğitim başlığı altında 35 alt başlıktan oluşan eğitimler on-line olarak KOBİ’lere sunulmuştur. İlgili yazı için tıklayınız

Devamını oku

Ankara Ticaret Odası Tarafından Uygulanan Erasmus+ Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışması Hakkında

May 06, 2016

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 27.04.2016 tarih ve 8590 sayılı yazıda, Ankara Ticaret Odası tarafından uygulanan “Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro KOBİ’ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneration)” adlı Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olduğu, ilgili projenin önemli çıktılarından biri olan anketin üyelerimiz tarafından doldurulmasına ilişkin desteğimiz […]

Devamını oku

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

May 06, 2016

  Sayın Üyemiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 15.04.2016 tarihli ve 13109 sayılı yazısına atfen TOBB’un 28.04.2016 tarihli ve 8700 sayılı yazısında, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2016 yılı Mart ayına ait 8 adet bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında […]

Devamını oku

8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOFERANSI

May 02, 2016

Sayın Üyemiz 8.Ulusalararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslar arası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile ‘’8-11 Mayıs 2016’’ tarihleri arasında İstanbul’da Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Konferans ücretli olup kayıt işlemleri ile ilgili tüm detaylara http://www.tiosconfererence.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz. İlgili Yazı İçin Tıklayınız

Devamını oku

ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA 

Nis 29, 2016

Sayın Üyemiz 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin 48 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Belgelerin sınav başvurusu için yanlış firmalarla iletişime geçilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla MYK’nın sitesinden belgelendirme desteği veren kuruluşlar için http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322a linkinden ulaşılabilirsiniz, […]

Devamını oku

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 18/04/2016 TARİHLİ VE 849 SAYILI YAZISI 

Nis 21, 2016

SAYIN ÜYEMİZ 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/h bendine istinaden Umuma Açık Yerler ile Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinin 01/05/2016-31/10/2016 tarihlerini kapsayacak şekilde yaz sezonu süresince açılış ve kapanış saatleri 11/04/2016 tarih ve 274 sayılı Belediye Encümen Kararı ile belirlenmiş olup; kararın bir sureti yazı ekinde sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız, İlgili yazı için tıklayınız.

Devamını oku

TOBB’NİN 08/04/2016 TARİHLİ VE 7320 SAYILI YAZISI 

Nis 21, 2016

SAYIN ÜYEMİZ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliği tarafından, Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük ofisleri sayısının sınırlandırılmasına ilişkin Rusya Federal Gümrük Servisi’nin 29.03.2016 tarihli ve 14153 sayılı Kararı’nın iletildiği belirtilmiştir. Yazıda, anılan Karar uyarınca yeni bir talimat gelene kadar otomobil, demir yolu ve deniz taşıtlarıyla […]

Devamını oku
uçak biletitravesti