7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Yapıldı

Haz 14, 2017

 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması île Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Oda Üyelerine açıklamada bulundu.

Durusoy açıklamasında şu bilgileri verdi;

7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla; Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir. Toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri YI-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık % 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özet usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve YI-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor. Yapılandırma devam ettiği sürece; Borcu yoktur belgesi alınabileceğini ifade etti.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ite yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6r 9, 12,18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu olmadığını söyledi.

Duyurular
uçak biletitravesti