ASKIYA ALMA REJİMİ

Ağu 16, 2017

Sayın Üyemiz,

İlgi: Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarihli yazısı.

Bilindiği üzere, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığından e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda, sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıda, sanayicilerimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesinin önemi vurgulanmakta ve bu listede, sanayicilerimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda, EK-3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gereği bildirilmiştir.

Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin 2017 Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.oov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı bildirilerek, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı’na en geç 01.01.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi .için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olmasının gereğine işaret edilerek, başvurulara ilişkin formlara yazıda yer alan linkten ulaşılabileceği bildirilmiştir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Bekir Sıddık KIZMAZ       Uzman                 T: 0 312 204 95 76            E : kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA                Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 75             E: mbayata@ekonomi.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR           Uzman Yrd.        T: 0 312 204 92 91             E: timured@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:,

Ömer Furkan YÜKSEL    Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 94             E: yukselof@ekonomi.gov.tr

Murat Özmen   Uzman Yrd.                        T: 0 312 204 99 38            E: ozmenm@ekonomi.gov.tr

Duyurular
uçak biletitravesti