Author Archive

Yeraltısuları Rezerv Kontrol Ölçüm Sistemleri

Mar 21, 2018 Yeraltısuları Rezerv Kontrol Ölçüm Sistemleri için yorumlar kapalı by

İlgi kayıtlı yazıda,167 Sayılı Yeraltısuları hakkında Kanunun 10. Maddesi gereği, Kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için, ölçüm sisteminin zorunlu olduğu hallerde ölçüm sistemi kurulmadan kullanma belgesi verilemeyeceği; 17/02/2014 Tarih ve 2014/6033 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirtilen süreler içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgelerinin iptal edilerek kuyularının kapatılacağı ve kapatma masraflarının sahibinden alınacağı ifade edilmiştir.

Duyurular Read more

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mar 20, 2018 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için yorumlar kapalı by

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve sure uzatım işlemi bedellerine ilişkin 45346265-355.01.02/248816 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

Duyurular Read more

“Peynir Kenti Kırklareli, Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor” Projesi’nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Mar 19, 2018 “Peynir Kenti Kırklareli, Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor” Projesi’nin Kapanış Toplantısı Yapıldı için yorumlar kapalı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odamızın yürütmekte olduğu Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı – Önce İnsan Destek Programının ‘’Peynir Kenti Kırklareli, Coğrafi İşaret alma Yolunda İlerliyor ’’ adlı projesi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü’nde 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.00’da proje kapanış toplantısı yapıldı.

Read more

KIRKLARELİ HARDALİYESİ” TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN COĞRAFİ İŞARET İLE TESCİLLENDİ

Mar 01, 2018 KIRKLARELİ HARDALİYESİ” TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN COĞRAFİ İŞARET İLE TESCİLLENDİ için yorumlar kapalı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013 yılında Kırklareli Hardaliyesi’nin ulusal düzeyde tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvurusu 28.12.2017 tarihinde sonuçlanarak Coğrafi İşaret tescilini aldı.

Read more

Ulusal Meslek Standardı Güncellemeleri

Şub 16, 2018 Ulusal Meslek Standardı Güncellemeleri için yorumlar kapalı

 İlgi: a) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.513 sayılı yazısı

b) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.514 sayılı yazısı

c) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-621.01-E.579 sayılı yazısı

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.588 sayılı yazısı

e) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.589 sayılı yazısı

f) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.590 sayılı yazısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; 2012 ve 2013 yılları içerisinde ilgi (d)’de Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründe 18 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ve 8 adet Ulusal Yeterliliğin (UY), 2013 yılı içerisinde ilgi (a)’da Ticaret sektöründe 5 adet UMS’nin ve 5 adet UY’nin, ilgi (b)’de İş ve Yönetim sektöründe 13 adet UMS’nin ve 6 adet UY’nin, ilgi (c)’de Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 14 adet UMS’nin ve 13 adet UY’nin, ilgi (e)’de Tekstil, Hazır Giyim ve Deri sektöründe 7 adet UMS’nin ve 3 adet UY’nin, ilgi (f)’de Kültür, Sanat ve Tasarım sektöründe 3 adet UMS’nin hazırlandığı bildirilmiştir.

Read more

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Şub 16, 2018 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında için yorumlar kapalı

 İlgide Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerine ilişkin 45346265-355.01.02/248816 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Read more

YOİKK UYGULAMARI VE YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ GENELGELERİ

Şub 16, 2018 YOİKK UYGULAMARI VE YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ GENELGELERİ için yorumlar kapalı

İlgi: a) İçişleri Bakanlığı’nın 17.01.2018 tarih, 71188846-010.06.99-E. 1566 sayılı yazısı b)İçişleri Bakanlığı’nın 26.01.2018 tarih, 71188846-010.06.99-E.2352 sayılı yazısı.

Birliğimizin önemli katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAG himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

Read more

KAPASİTE KRİTERLERİ

Şub 16, 2018 KAPASİTE KRİTERLERİ için yorumlar kapalı

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.02.2018 tarihli 1973 sayılı yazısı.

İlgide Birliğimiz Yönetim Kurulu kararlarıyla aşağıda verilen kapasite kriterlerinde yapılan değişiklikler onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kriterler Birliğimizin; http://www.tobb.org.tr/SanaviMudurlugu/Sayfalar/ Kriterlndex.php web sayfasında yayımlanmıştır.

Read more

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

Şub 16, 2018 İNTERNET DOLANDIRICILIĞI için yorumlar kapalı

İlgide kayıtlı yazıda, Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya istinaden, Türkiye’deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

Read more

Ulusal Meslek Standardı Bilişim Teknolojileri Güncellemesi

Şub 12, 2018 Ulusal Meslek Standardı Bilişim Teknolojileri Güncellemesi için yorumlar kapalı

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.584 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Bilişim Teknolojileri sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 ve 2013 yılları içerisinde 28 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMSTeri kaynak alarak 17 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Read more
uçak biletitravesti