Archive for Duyurular

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Taşınmaz Satış Bedeli Teklif İlanı

Haz 30, 2014 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Taşınmaz Satış Bedeli Teklif İlanı için yorumlar kapalı

Aşağıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen 11 adet taşınmaz,5174 Sayılı kanun çerçevesinde satışa çıkarılacaktır. Taşınmaz adedinin fazlalığı ve piyasa değer araştırması sebebiyle taşınmazların satış usulü belirlenmemiştir. İstekliler veya yetkili kılacakları kişiler Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan taşınmazlar ile ilgili bilgi alabilirler. İsteklilerin, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte her bir taşınmaz için ayrı olmak […]

Read more

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

May 13, 2014 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için yorumlar kapalı

TOBB’dan alınan 30.04.2014 tarih ve 0545/8957 sayılı yazının ekinde gelen T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 07700 sayılı yazısında; 6487 sayılı Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun’unda yapılan değişikliklere istinaden 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün […]

Read more

TÜBİTAK 1512 Destek Programı 2014 Çağrı Duyurusu

Nis 30, 2014 TÜBİTAK 1512 Destek Programı 2014 Çağrı Duyurusu için yorumlar kapalı

TÜBİTAK tarafından,girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini,kuracakları Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenerek,nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslar arası rekabet gücü olan, yenilikçi,teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulmasının amaçlandığı 1512 kodlu ‘’Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’’ 2014 […]

Read more

KIRKLARELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN -MÜNFESİH DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE AİT DUYURU

Mar 10, 2014 KIRKLARELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN -MÜNFESİH DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE AİT DUYURU için yorumlar kapalı

KIRKLARELİ Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici […]

Read more

HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Oca 30, 2014 HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU için yorumlar kapalı

05/07/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince,gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere,çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi zorunluluğu getirilmiştir.   Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında belirtilen iş kollarında çalışan personelin 05/07/2014 tarihine kadar eğitim sertifikalarını almaları zorunlu olduğundan ilgililerin Halk Eğitim […]

Read more

TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI

Oca 30, 2014 TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI için yorumlar kapalı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne. Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, […]

Read more

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Oca 08, 2014 HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ için yorumlar kapalı

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 05/07/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığından bahisle, gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi verilmesi gerektiğine ilişkin malumat sureti ilişik ilgi (a) yazımız ile söz konusu eğitimlerin nerelerden alınacağına ilişkin malumat ise ilgi (b) yazımız […]

Read more

TÜRK-BULGAR İŞADAMLARI TOPLANTISI 10-11 OCAK 2014

Oca 08, 2014 TÜRK-BULGAR İŞADAMLARI TOPLANTISI 10-11 OCAK 2014 için yorumlar kapalı

Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “4. Türk Bulgar İşadamları” Toplantısı 10 – 11 Ocak 2014 tarihleri arasında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşecektir. Sınır komşumuz Bulgaristan ile ticari ve ekonomik işbirliği imkânlarının arttırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla düzenlenmesi […]

Read more

İŞLETMELERE YÖNELİK AB DESTEKLERİ&LEONARDO DA VİNCİ MESLEKİ HİBE PROGRAMI PROJE YAZMA TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI 13-14 OCAK 2014

Oca 06, 2014 İŞLETMELERE YÖNELİK AB DESTEKLERİ&LEONARDO DA VİNCİ MESLEKİ HİBE PROGRAMI PROJE YAZMA TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI 13-14 OCAK 2014 için yorumlar kapalı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı Edirne Proje Ofisi tarafından 13-14 Ocak 2014 tarihlerinde, 09:30 ■ 17:00 saatleri arasında İsletmelere Yönelik AB Destekleri ve Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı’na İlişkin bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayın  amacı firmalarımızı, yararlanabilecekleri AB Hibeleri konusunda ve Leonardo da Vinci Mesleki Hibe Programı çerçevesinde proje […]

Read more

Duyuru: Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Kırklareli İli Seçimleri

Eki 22, 2013 Duyuru: Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Kırklareli İli Seçimleri için yorumlar kapalı

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Kırklareli İli Seçimleri 10 Ekim 2013 Perşembe günü saat 09:30 – 16:30 saatleri arasında Odamız hizmet binasında yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda il delegeliğine Savaş ÇEKİNMEZ ve Babaeski Hedef Sigorta aracılık Hiz.ltd.Şti.- Altuğ TEZGEL  seçilmişlerdir. İlgililere önemle duyurulur.

Read more
uçak biletitravesti