Archive for Duyurular

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

Eki 20, 2017 İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk. için yorumlar kapalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi 03/10/2017 Tarih ve 3115 Sayılı Yazısı

67 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katına değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalanma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mcntorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Read more

33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Eki 09, 2017 33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz

İlgi: TOBB’nin 27.09.2017 tarih ve 14741 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu  getirilen meslek sayısı 48’den  81’e çıkmıştır.

Read more

Türkiye – İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Eki 09, 2017 Türkiye – İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 21.09.2017 tarihli ve 45510187-742.01.01/GB sayılı yazısına istinaden TOBB’un 27.09.2017 tarihli ve 0411/14752 sayılı yazısında 6 – 7 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İngiltere Gümrük İdaresi arasında Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nın gerçekleştirileceği bildirerek, ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerde önem arz eden hususlara ilişkin görüş talep edilmektedir.

Read more

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 2 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN

Eki 02, 2017 KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 2 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN için yorumlar kapalı

Sayın üyemiz,

Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve ihaleye katılım için aranan teminat miktarı yazılı olan araçlar belirtilen yer, gün ve saatte Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma yoluyla satışa çıkartılmıştır.

Read more

Eyl 20, 2017 için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz, İlgi: a) TOBB’nin 18.04.2017 tarih ve 6455 sayılı yazısı, b)TOBB’nin 13.09.2017 tarih ve 0412/14036 sayılı yazısı, İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığımın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğu ile ilgili anılan sisteme başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte henüz kayıt […]

Read more

TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Eyl 07, 2017 TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alman 17.08.2017 tarihli bir yazıda, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bilgilerini ve UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat / Yönergeler […]

Read more

TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Eyl 07, 2017 TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz, İlgi: TISK’in 14.08.2017 tarih ve REF:AR/1475 sayılı yazısı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’ten alınan ilgide kayıtlı yazıda, Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkmdalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilkini 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2017 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, “TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” sürecinde […]

Read more

Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı

Eyl 07, 2017 Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz, İlgi: Ekonomi Bakanlığımın 18.08.2017 tarihli ve 54304773-724.01.02SD-E.91896 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda. Eş başkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yapılan Türkiye- Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 3-5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu itibarla, toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari […]

Read more

Slovakya Eşleştirme Fuarı

Eyl 07, 2017 Slovakya Eşleştirme Fuarı için yorumlar kapalı

Sayın Üyemiz, 19 Eylül 2017 tarihinde Bratislava’da ve 30 Ekim 2017 tarihinde Kosice’de gerçekleştirilecek olan Slovak Eşleştirme Fuarlarına ilişkin bilgi verilmektedir. Söz konusu fuarlarda, ikili görüşmelerin teşvik edileceği, ihale ve ortaklık tekliflerinin sunulacağı, Slovakya’da ve diğer yabancı ülkelerde potansiyel ortak girişimcilik fırsatlarının değerlendirilebileceği bildirilmektedir. Anılan fuarlara ilişkin bilgiye ekte sunulmakta olan bilgi notlarından ulaşılabilmektedir. İlgili […]

Read more

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ HK

Ağu 21, 2017 TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ HK için yorumlar kapalı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılma sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma ş artı getirilmiştir.

Read more
uçak biletitravesti