Kırklareli İsminin Kaynağı

Kırklareli şehrinin kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu, en eski adlarının ne olduğu bilinmemektedir. Şehrin güneyinde Kırklareli – Aslıbey yolunun doğusunda “Höyükler Mevkii” deniler yerde üç. Aşağı Pınar mevkii ile Eriklice köyü yakınında birer höyük vardır. Bu höyükler Kırklareli’nde eski bir yerleşimin olduğunu göstermektedir.

Şehrin yakın zamana kadar Kırk Kilise olan adının kaynağı da kesin olarak bilinmemektedir. Kırklareli Türkler tarafından fethedildiğinde adı “Sarama Ecclesies”di. Bu adı Türkler Kırk Kilise olarak tercüme ederek kullandılar. Şehre bir süre Kırk Kinise de denildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sancaklar (mutasarrıflıklar) vilayete dönüştürülünce Kırklareli’de il merkezi oldu. Kırk Kilise adı da 20 Aralık 1924’te 537 sayılı yasayla şehri fethettiği söylenen 40 Türk kahramanına dayanılarak Kırklareli’ne dönüştürüldü.

Bölgenin “Trakya” olan adı da Traklardan kaynaklanmaktadır. Traklar İ.Ö. XII. yy.’da bölgeye yerleşmişlerdi. Yunanlılar bölgeye “Thrake”, Romalılar “Tracha” diyor-lardı. Her iki sözcük de Traklann oturduğu yer anlamına geliyordu.

Trakya Bölgesi’ne Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde “Paşaeli” deniyordu. Bu ad yöreyi alan Süleyman Paşa’nın adından kaynaklanmaktaydı.

uçak biletitravesti