Kırklareli İstatistik Yıllığı 2017

Haz 19, 2017

Sayın Üyemiz,

Kırklareli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 26/05/2017 Tarih ve 5848 Sayılı Yazısı

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 8.Maddesinde Müdürlük “İlin ekonomik ve sosyal yapışım belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar. Dönem içindeki gelişmelerin yıllık il istatistik raporu ile izler. İl envanteri ve yıllık il istatistik raporları, yıllık yatırım tekliflerinin sağlıklı biçimde yapılmasında ve öncelikli ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesinde esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Kırklareli İstatistik Yıllığı 2017 hazırlanarak, www.kirklareliplanlama.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Duyurular
uçak biletitravesti