Mali Yönetim Politikamız

  • Tüm harcamaları onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek,
  • Odanın yatırımlarını, ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini esas alarak finansal kaynaklarını maksimum verimle kullanmak,
  • Odanın mali gücünü sürekli olarak iyileştirmektir.
uçak biletitravesti