Oda Tarihçesi

Odamız 1925 yılı Eylül başlarında 655 sayılı yasaya göre Kırklareli gazetesi sahibi ve baş yazan Müfettiş-i sabık ALlRIZA Bey (Dursunkaya) ve yirmi arkadaşının birlikte girişimleriyle kurulmuştur. Müteşebbis Heyel ve aynı zamanda ilk Oda Reisi ALİ RIZA Bey’in kurucuları huzurunda yapmış olduğu ilk konuşma metni aşağıda sunuyoruz.
Hayatta bulunan oda kurucularının belirttiklerine göre ilk müteşebbisler şunlardır:

Müfettiş-i sabık ve gazetici Ali Rıza Bey (Dursunkaya)
Hanımlar Pazan – Tuhafiyeci Ali Rıza Efendi,
Müteahhit Karahafızade Hüseyin Bey.
Süpürgeci Esat Zade Zahireci Şefki Bey (Güre)
Kavaf Emin Efendi,
Mollaoğlu Müteahhit Hüseyin Efendi,
Manifatura ve Tuhafiyeci Ahmet Hüsamettin Efendi,
Yağcı Aziz Efendi,
Kırtasiyeci Pehlivanoğlu Ahmet hamdi Efendi,
Deri ve yapağı taciri Hayrettin Efendi,
Müteahhit Kahraman Bey,
Kömürcü Yeni Adalı Haydar Bey,
Zahireci Kızılcıkidereli Ahmet Ağa,
Celep Yurdalandı Hasan Basri Efendi,
Manifaturacı Hacıoğlu Hüseyin Zade Hasan Fehmi Efendi (Sakarya),
Zahireci Hacı Salih Zade Hamza Efendi,
Zahireci Hafız Rahmi Zade Ragıp Bey (Özer)
Müteahhit Hacı Mehmet Zade Nüzhet Bey (Somay)
Müteahhit Karahafız Zade Mehmet Bey,
Zahireci Malik Zade Süleyman Efendi,
Tuhafiyeci Şefik Efendi (aynı zamanda ilk oda başkâtibi)
Odamız ilk olarak KIRKLARELİ TİCARET ODASI unvanı ile ve 655 sayılı yasa-ya dayanılarak kurulmuştur. Ancak elimizde bununla ilgili bir kararname ya da belge yoktur.
Odanın faaliyetleri kuruluşundan günümüze kadar kesintiye uğramamıştır. Odamı¬zın TİCARET VE SANAYİ ODASI unvanını hangi tarihte aldığı bilinmemektedir.
ilimiz Pınarhisar ilçesinde Odaya bağlı bir AJANLIK mevcut olup Ticaret Bakanlı-ğı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.7.1959 tarih ve Odalar ve Borsalar kısmının 4/ 11347 sayılı müsadeleri ile kurulmuştur. Kapatılan Ajanlığı yoktur.

uçak biletitravesti