Eyl 20, 2017

Sayın Üyemiz, İlgi: a) TOBB’nin 18.04.2017 tarih ve 6455 sayılı yazısı, b)TOBB’nin 13.09.2017 tarih ve 0412/14036 sayılı yazısı, İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığımın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğu ile ilgili anılan sisteme başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte henüz kayıt […]

Devamını oku

TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Eyl 07, 2017

Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alman 17.08.2017 tarihli bir yazıda, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bilgilerini ve UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat / Yönergeler […]

Devamını oku

TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Eyl 07, 2017

Sayın Üyemiz, İlgi: TISK’in 14.08.2017 tarih ve REF:AR/1475 sayılı yazısı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’ten alınan ilgide kayıtlı yazıda, Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkmdalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilkini 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2017 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, “TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” sürecinde […]

Devamını oku

Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı

Eyl 07, 2017

Sayın Üyemiz, İlgi: Ekonomi Bakanlığımın 18.08.2017 tarihli ve 54304773-724.01.02SD-E.91896 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda. Eş başkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yapılan Türkiye- Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 3-5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu itibarla, toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari […]

Devamını oku

Slovakya Eşleştirme Fuarı

Eyl 07, 2017

Sayın Üyemiz, 19 Eylül 2017 tarihinde Bratislava’da ve 30 Ekim 2017 tarihinde Kosice’de gerçekleştirilecek olan Slovak Eşleştirme Fuarlarına ilişkin bilgi verilmektedir. Söz konusu fuarlarda, ikili görüşmelerin teşvik edileceği, ihale ve ortaklık tekliflerinin sunulacağı, Slovakya’da ve diğer yabancı ülkelerde potansiyel ortak girişimcilik fırsatlarının değerlendirilebileceği bildirilmektedir. Anılan fuarlara ilişkin bilgiye ekte sunulmakta olan bilgi notlarından ulaşılabilmektedir. İlgili […]

Devamını oku

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ HK

Ağu 21, 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılma sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma ş artı getirilmiştir.

Devamını oku

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri

Ağu 16, 2017

İlgi yazıda belirtildiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA bileşenlerinden olan “İstihdam, Eğitim Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nın Program Otoritesi olarak potansiyel operasyon ve hibe faydalanıcılarına belirli konularda bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Devamını oku

ASKIYA ALMA REJİMİ

Ağu 16, 2017

Bilindiği üzere, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Devamını oku

COSME PROGRAM ÇAĞRISI

Ağu 16, 2017

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup KOSKEB Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Devamını oku

TRAKYA ARGE VE TEKNOLOJİ PROJE PAZARI

Ağu 16, 2017

Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinin katılımlarıyla 7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesinde ”Trakya Arge ve Teknoloji Pazarı” düzenlenecektir.

Devamını oku
uçak biletitravesti