Kırklareli İstatistik Yıllığı 2017

Haz 19, 2017

Kırklareli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 26/05/2017 Tarih ve 5848 Sayılı Yazısı

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 8.Maddesinde Müdürlük “İlin ekonomik ve sosyal yapışım belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar.

Devamını oku

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Yapıldı

Haz 14, 2017

 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması île Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Oda Üyelerine açıklamada bulundu.

Devamını oku

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

Haz 06, 2017

Bilindiği üzere tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karay oluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karay oluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerekmektedir.

Devamını oku

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Haz 06, 2017

Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” 2014- 2020 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımın AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Devamını oku

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruları

Haz 06, 2017

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri; çevresel, sosyal ve ekonomik konuları bütüncül bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Firmalar; Yönetim Ödülü, Ürün/Hizmet Ödülü ve Süreç Ödülü olmak üzere başvurularına göre toplam 3 kategoride ödül almakta ve Türkiye’de dereceye giren firmalar AB düzeyinde yarışmaya hak kazanmaktadır.

Devamını oku

KOSGEB 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programı Hk

May 26, 2017

Sayın Üyemiz 01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan tüm işletmelere uygun koşullarda finansal destek […]

Devamını oku

BOZULABİLİR GIA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSAL ATP UYGUNLUK BELGESİ HK

May 26, 2017

Sayın Üyemiz,   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 22.05.2017 tarih ve 8384 sayılı yazısında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ülkemizce taraf olunan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve BU Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’sında (ATP) yer alan ulusal ATP Uygunluk […]

Devamını oku

OBB’NİN 27.04.2017 TARİHLİ VE 7060 SAYILI YAZISI

May 11, 2017

Sayın Üyemiz,   İlgide kayıtlı yazıda, çeşitli Türk firmalarının Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğini muhatap başvurularında İspanya’da mukim olduğunu bildiren Mundo Papel Retiro NVSL isimli firmadan kağıt alımı yapmak istediklerini, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıkları ve bu kapsamda anılan firmanın araştırılmasının talep edildiği belirtilmektedir.   […]

Devamını oku

YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIM ANKETİ HAKKINDA

May 11, 2017

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün KOSGEB Başkanlığa gönderdiği yazısında; 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un, 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunluluğu kapsamında, Ülkemizde yerleşik yatırımcı gerçek/tüzel kişilerin yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarına ilişkin talep edilen bilgileri http://ydy.ekonomi.gov.tr internet adresindeki sisteme 11.05.2017 Perşembe […]

Devamını oku

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Mar 30, 2017

Ekonomi bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda Odamız ev sahipliğinde ‘’Dış Ticaret Semineri’’ 06 Nisan 2017 Perşembe günü Saat 12.45’te Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenecektir.

Devamını oku
uçak biletitravesti