Sayısal Takograf

Nedir?

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takograf cihazı;

 • Araç kullanım sürelerini denetler.
 • Araç hızını denetler.
 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.

Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.

 • Aracın kat ettiği mesafe
 • Aracın hızı
 • Sürüş zamanı
 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

SRC1/SRC2/SRC3/SRC4/SRC5 belgesine sahip olan sürücüler başvuruda bulunabilir.

Sayısal Takograf Başvurusu internetten yapılacak olup kart ücreti sistem tarafından verilecek olan ödeme numarasının çıktısı ile Vakıfbank’a yatırılacaktır.

Başvuru Adresi : https://staum.tobb.org.tr/

 

Sürücü Kartı Başvurusu İçin

Sürücü kartı ücreti 100_TL’dir.

 • Bankaya Yatırılan Ücretin Dekontu
 • Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
 • 1 Adet Biyometrik fotoğraf.( Fotoğrafın arka zemini düz beyaz renkte olmalıdır.)

 

Servis Kartı Başvurusu İçin

Şirket kartı ücreti 400_TL’dir.

 • İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi (asıl)
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
 • Bankaya Yatırılan Ücretin Dekontu
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Servis kaşesi

 

Şirket Kartı Başvurusu İçin

Şirket Kartı Ücreti 400_TL’dir.

 • İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • ekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • oda Kayıt Belgesi aslı
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
 • Bankaya Yatırılan Ücretin Dekontu
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Şirket kaşesi

 

uçak biletitravesti