TÜRK KIZILAYI VE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Ara 25, 2017

Sayın Üyemiz,

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nün 07/12/2017 Tarih ve 69601 Sayılı Yazısı

Bilindiği üzere, ülkemizde afet ve başta trafik kazaları olmak üzere çeşitli kazalar nedeniyle binlerce kişi kaybedilmekte, on binlerce kişi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Türk Kızılayı,toplumsal ilk yardım bilinci oluşturarak afet sonrası bireylerin zarar görebilirliğini azaltmak amacıyla, 2000 yılında başlattığı standardizasyon çalışması ile ilk yardım eğitimlerinin ülkemizde Avrupa standartlarında verilmesinde öncülük etmiştir. İlk yardım eğitimlerinin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmekte olup, her yıl 20.000’den fazla kişiye eğitim verilerek İlk Yardımcı olmaları sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığınca 29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliğinin “Madde 19 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.” yer almaktadır. Eğitim ücreti İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar tarafından belirlenmektedir.

Türk Kızılayı Küresel İlk Yardım Eğitimi Referans Merkezinin üyesi olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında tanımlanan İlkyardımcı Sertifikası yanında, tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan İlk Yardımcı Sertifikası da vermektedir. Türk Kızılayı bünyesinde ilk yardım eğitimi veren merkezlere ait bilgiler www.ilkyardim.org.tr adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi, yukarıda belirtilen Yönetmelikler gereği ve afet ya da kazalar sonrası toplumun zarar görebilirliğinin en aza indirilerek can kayıpları ile sakatlıkların azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla, merkez ve bağlı teşkilat yapınızdaki çalışanlarınızın ilk yardım eğitimi almaları için işbirliğinin sağlanmasını arz/rica ederim.

Bilgilerinize Sunarız

Duyurular
uçak biletitravesti