Ulusal Meslek Standardı Enerji Sektörü Güncellemesi

Şub 12, 2018

Sayın Üyemiz

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 16/01/2018 tarihli ve 4515021-101.01.02-E.385 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Enerji sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı içerisinde 28 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMSTeri kaynak alarak 6 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2612&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. (Bağlantıya, www.tobb.org.tr adresinden, TOBB Birimleri. AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altında da ulaşılabilmektedir.)

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS ve UYTerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesini rica ederiz.

Duyurular
uçak biletitravesti