Ulusal Meslek Standardı Güncellemeleri

Şub 16, 2018

Sayın Üyemiz

 İlgi: a) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.513 sayılı yazısı

b) Mesleki Yeterlilik Kurumu 23/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.514 sayılı yazısı

c) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-621.01-E.579 sayılı yazısı

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.588 sayılı yazısı

e) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.589 sayılı yazısı

f) Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.590 sayılı yazısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; 2012 ve 2013 yılları içerisinde ilgi (d)’de Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründe 18 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ve 8 adet Ulusal Yeterliliğin (UY), 2013 yılı içerisinde ilgi (a)’da Ticaret sektöründe 5 adet UMS’nin ve 5 adet UY’nin, ilgi (b)’de İş ve Yönetim sektöründe 13 adet UMS’nin ve 6 adet UY’nin, ilgi (c)’de Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 14 adet UMS’nin ve 13 adet UY’nin, ilgi (e)’de Tekstil, Hazır Giyim ve Deri sektöründe 7 adet UMS’nin ve 3 adet UY’nin, ilgi (f)’de Kültür, Sanat ve Tasarım sektöründe 3 adet UMS’nin hazırlandığı bildirilmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS ve UYTerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmek üzere, en geç 26 Şubat 2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica ederim.

Duyurular
uçak biletitravesti