ULUSAL MESLEK STANDARDI GÜNCELLEMESİ

Şub 07, 2018

Sayın Üyemiz

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 25/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.581 sayılı yazısı.

Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda İnşaat sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 ve 2013 yılları içerisinde 15 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve bu UMS’leri kaynak alarak 3 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS ve UY’lerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmek üzere, en geç 14 Şubat 2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica ederiz.

Duyurular
uçak biletitravesti