Ulusal Meslek Standardı Metal Sektörü Güncellemesi

Şub 12, 2018

Sayın Üyemiz

İlgi: Mesleki Yeterlilik Kurumu 19/01/2018 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.477 sayılı yazısı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Metal sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı içerisinde 20 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS’lere https://tobb.org.tr/Savfalar/Detay.php?rid:=:2614&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. (Bağlantıya, www.tobb.org.tr adresinden, TOBB Birimleri, AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altında da ulaşılabilmektedir.)

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS Terin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesini rica ederiz

Duyurular
uçak biletitravesti